koret 1000

Indkaldelse til Møn Gospelkors Generalforsamling.
I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
Onsdag den 4. marts kl. 19.00
læs mere