Alt det andet

Møns Gospelkor er en forening der består af en engageret og kærlig bestyrelse, som sørger for alt det, vi ikke ser.

Generalforsamlingerne afvikles effektivt, så der ALTID kan blive tid til en sang. 

 

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 22. Marts 2023 kl. 18.30

Kalvehave Kirke, Kirkevejen 2, 4771 Kalvehave

Iflg. Vedtægter for Møns Gospelkors forening holdes ordinær generalforsamling inden d. 30. Marts.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
  7. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.


Ad dagsordenspunkt 6.

Iflg. Vedtægterne § 7 består bestyrelsen af 4-5 medlemmer medmindre korlederen ønsker at være medlem. I så fald er korlederen født medlem, og bestyrelsen vil da bestå af 5-6 medlemmer over 18 år. Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år, således at 2 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år således at 2 bestyrelsesmedlemmer vælges det ene år og 2 det efterfølgende år. Hvert år vælges 2 suppleanter og 1 revisor.


Nuværende bestyrelse:

Formand Lillian Breitenstein – valgt 2021 for en 2 årig periode, er på valg - ønsker ikke genvalg.

Næstformand Yrsa Hildebrand Hansen – valgt for en 2 årig periode i 2022, men vil gerne trække sig fra bestyrelsesarbejdet, så denne plads er åben for valg. 

Kasserer Bodil Sodborg – valgt for en 2 årig periode i 2022 men er ikke længere med i koret pga sygdom, så denne post er også på valg.

Kirsten Brasen – valgt 2021 for en 2årig periode er på valg, men vil gerne trække sig fra bestyrelsesarbejdet, så denne plads er åben for valg.

Suppleanter valgt i 2022 for en 1 årig periode: Mona Bjørngård blev valgt som 1. Suppleant og Kirsten Kirkhoff som 2. suppleant.

Revisor Ea Trane – valgt 2022 for en 1 årig periode – ønsker ikke genvalg


Vedtægter


Her vil også komme videoer vi har liggende og billeder og billederne bliver skiftet ind i mellem. Har i nogle gode, så send dem til johnnibuch@mail.dk  


Videoer om Møns Gospelkor. Flere kan findes på YouTube