Kære nyt medlem af Møns gospelkor. 


Vi er glad for, at du har besluttet dig for, at være en del af vores fællesskab.  


Lidt praktisk info. 


  • Ved indmeldelsen skal blanketten til højre udfyldes. Vi opfordrer samtidig alle, der er på Facebook, om at ansøge om medlemskab i vores “Møns Gospel Internt” side på Facebook, dette er en lukket gruppe kun for betalende medlemmer. 


  • Under kommentar vil vi gerne bede dig om, at give os samtykke til at dele billeder og videoer på Facebook og andre medier. Hvis du ikke har lyst til dette, så har du selv ansvaret for at gemme dig, når fotografen kommer. 

 

Der er indmeldelse i Januar/Februar og igen i August/ September. 
 
- Indmeldelse for nye medlemmer skal ske senest 28. februar til forårssæsonen og igen 30. september til efterårssæsonen.

 

Kontingent pr sæson: 650 kr.  


Indbetales til Reg-nr. 6140 konto-nr. 004075188. – Møns Bank 


Ved Sæsonstart kan man købe en Kormappe til 50 kr. som betales kontant til korleder. 


Ønsker man ikke at tilkøbe en kormappe, kan man via den lukkede Facebookgruppe få adgang til sæsonens repertoire.   

 

Hvis du har brug for hjælp til overstående eller andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formanden Prille Bondo – se oplysningerne under kontakt.


CVR-nr: 43973118